Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Pazarlama İletişimcileri Derneği (“PİD”) olarak düzenlediğimiz Good Idea Good Integration (GIGI) Ödülleri’ne (“Yarışma”) Pazarlama İletişimcileri Derneğine ait olan www.gigiawards.com.tr (“Site”) üzerinden Yarışma’ya katılım için başvuru yaparak bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren PİD tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

a. PİD’in ne tür kişisel verilerin hangi işlenme amaçlarıyla ve hangi yöntemlerle toplandığını belirtmek,

b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını ve hangi hukuki sebebe dayalı olarak işlendiğini belirtmek,

c. PİD’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,

d. PİD’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak,

e. Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı ve haklarınızı açıklamak.

Katılım Formu aracılığı ile PİD ile 3. kişilerin kişisel verilerini ve bilgilerini paylaşmanız halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin, ilgili veri ve bilgilerin PİD ile paylaşılacağı konusunda aydınlatılmasının ve gerekli hallerde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunuzda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri ile Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Site üzerinde yer alan Katılım Formu’nu doldurmanız akabinde elektronik Site ortamında ve otomatik yöntemlerle toplayıp elde edeceğimiz;

 • İsminiz ve soy isminiz, çalışmakta olduğunuz şirket ve bu şirketteki unvanınız, kurumsal cep telefonu numaranız ve kurumsal e-posta adresiniz ile Yarışma’ya katılım ücretinin ödenmesi aşamasında elde edilen ödeme bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, Yarışma’ya katılımınızın sağlanabilmesi, kayıt ve muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, değerlendirme ve ödüllendirme süreçleri, talep, öneri ve şikayetlerin takibi, arşiv faaliyetleri, Yarışma kapsamında sizlerle iletişime geçilebilmesi ve bunlarla bağlı iş süreçlerinin sürdürülebilmesi amaçları ile KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak;
 • İsminiz ve soy isminiz ile kurumsal cep telefonu numaranız ve kurumsal e-posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz ise, PİD’in çeşitli reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi, daha sonra gerçekleşecek etkinlik, yarışma, tören, eğitim, toplantı, haber, organizasyon ve benzeri faaliyetlere yönelik tarafınızla telefon numarası (arama/kısa mesaj) ve/veya e-posta kanalları üzerinden iletişime geçilip ticari elektronik ileti gönderilerek kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerle ilgili bilgi verilebilmesi amacı ile KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanıza ve KVKK’nın 5/2(a). maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi (kurumsal hesaba bağlı adres olması nedeniyle ETK kapsamında esnaf/tacir istisnası) hukuki sebeplerine dayalı olarak;

PİD tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Alıcı Grupları

Yarışma’ya katılımınızın sağlanabilmesi amacı ile Katılım Formu aracılığı elektronik ortamda toplanan yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Site’ye ilişkin IT desteğinin alınabilmesi, Site yönetiminin ve güvenliğinin sağlanması, Site’nin iyileştirilmesi, Site’de yaşanan sorunların tespiti ve toplanan kişisel verilerin saklanabilmesi amacı ile altyapı ve teknik destek hizmet sağlayıcılarımıza,

Katılım Formu ile Site üzerinden elde edilen isminiz-soyisminiz ve ödeme bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz Yarışma’ya katılım ücretinin tahsil edilebilmesi amacı ile işbirliği içerisinde olduğumuz banka ve ilgili ödeme hizmetleri sağlayıcısına,

Kimlik ve iletişim verileriniz etkinlik, organizasyon, haber, duyuru gibi kurumsal iletişim faaliyetlerine yönelik iletilerin tarafınıza gönderilebilmesi amacıyla hizmet alınan hizmet sağlayıcımıza,

Kişisel verileriniz hakkın kullanılması ya da hukuki yükümlülüğümüzün bulunması halinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara,

aktarılacaktır.

Herhangi bir veri aktarımını yaparken, verilerinizin gizliliğini ve korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacak ve işlerin yürütülmesi için gerekli olandan fazla veri aktarımı gerçekleştirmeyeceğiz.

KVKK’nın kişisel verilerin aktarımına ilişkin 8. maddesindeki kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak aktarılacaktır.

Haklarınız

Tarafımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; kimliğinizin tespit edilebileceği bilgilerle birlikte yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile “BEYLİKDÜZÜOSB MAH. BİRLİK SANAYİ SİTESİ 3. CAD. BİRLİK SANAYİ SİTESİ SİT. No: 7/24 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL” adresine veya sistemimizde kayıtlı elektronik posta yoluyla gulsah.kose@pid.org.tr adresine müracaat edebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu PİD olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PİD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örneğin sağlık bilgisi, din bilgisi, sendika bilgisi gibi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu

Pazarlama İletişimcileri Derneği

Adres  : BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. BİRLİK SANAYİ SİTESİ 3. CAD. BİRLİK SANAYİ SİTESİ SİT. No: 7/24 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

E-posta: gulsah.kose@pid.org.tr

Tel: 0212 244 88 70 – 0549 212 85 38


Yeniliklerden haberdar olmak için GIGI e-bültenine kayıt olun.

Kayıt ol